Page Nav

HIDE

উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাজৰথ কাণ্ডৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ন্যায় প্ৰদান ,আৰু চৰকাৰৰ অগণতান্ত্ৰিক আচৰণৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ মৌন সত্যাগ্ৰহ প্ৰতিবাদ

উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাজৰথ কাণ্ডৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ন্যায় প্ৰদান ,আৰু চৰকাৰৰ অগণতান্ত্ৰিক আচৰণৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ মৌন সত্যাগ্ৰহ প্ৰতিবাদ । যোৰহাট...উত্তৰ প্ৰদেশৰ হাজৰথ কাণ্ডৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৰ ন্যায় প্ৰদান ,আৰু চৰকাৰৰ অগণতান্ত্ৰিক আচৰণৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ মৌন সত্যাগ্ৰহ প্ৰতিবাদ । যোৰহাটত বুধবাৰে  

ফটো : নেকিব আহমেদ